Opširnije o proizvodu

Tehnički podaci: 
– dužina bazena: 488 cm,
– širina:. 274 cm,
– dubina:. 122 cm, 
– težina bazena: 116 kg,
– pumpa filter snage 220-240V,
– protočnost 3785 l/h,
– težina pumpe 12,5 kg.

Bazen napunjen na 90% – 13 177 litara